Διαγωνισμός για 2 επιταγές αξίας 50€ το καθένα για καύσιμα ελίν, στο πρατήριο Κόρδας Παναγιώτης !!!

Η ηλεκτρονική κλήρωση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε!!! Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη συμμετοχή σας!!!!!

Οι 2 τυχεροί νικητές είναι:

- Κωνσταντίνος Γκατζούνης
- Φαφουτοπούλου Γρηγορία

Οι νικητές του διαγωνισμού γέμισαν τα αυτοκίνητά τους με τα πρωτοποριακά καύσιμα της ελίν στις 3/8/2017 στο πρατήριο Κόρδας Παναγιώτης !!!

νικήτρια διαγωνισμού 1

νικητής διαγωνισμού 2

--
Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Το πρατήριο "ελίν Κόρδας Παναγιώτης" (1ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα) εφεξής Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει διαγωνισμό για την κλήρωση των κάτωθι δώρων, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι:
Δύο (2) κουπόνια αξίας 50€ το καθένα, για ανεφοδιασμό καυσίμου, είτε βενζίνης, είτε πετρελαίου είτε υγραερίου, στο πρατήριο ελίν Κόρδας Παναγιώτης στο 1ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα.
Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε ένα/μία (1) νικητή/τρια.
Εάν η ποσότητα του καυσίμου που θα εφοδιαστεί κάθε νικητής/τρια ξεπερνά την εμπορική αξία των 50€, κάθε νικητής/τρια καλείται να προσκομίσει τη διαφορά στο πρατήριο ελίν Κόρδας Παναγιώτης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εάν δεν επιθυμεί να καταβάλει τη διαφορά, τότε αποχαρακτηρίζεται από νικητής/τρια και πλέον η κλήρωση διενεργείται εκ νέου με σκοπό την ανάδειξη νέου/ας νικητή/τριας.
3. Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής, μία φορά, από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 11:59μ.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στη Θεσσαλία (Ελλάδα). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία.
4. Κατά την κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας. Η κλήρωση θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2017 στο πρατήριο "ελίν Κόρδας Παναγιώτης" (1ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα) και ώρα 18:30μμ. Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης. Κάθε νικητής/τρια της κλήρωσης θα ειδοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών με email ή τηλεφωνικά και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.kordasoil.gr . Για να παραλάβει κάθε νικητής/τρια το δώρο θα πρέπει να προσκομίσει την Αστυνομική του/της Ταυτότητα ή Διαβατήριο και τον κωδικό νικητή που θα λάβει στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του/της. Σε περίπτωση που κάθε νικητής/τρια είναι κάτω των 18, υποχρεούται να παραστεί μαζί με τον κηδεμόνα του/της για την παραλαβή του δώρου. Εάν κάθε νικητής/τρια δεν δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο εντός πέντε ημερών αποχαρακτηρίζεται από νικητής/τρια και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής του δώρου. Κάθε νικητής/τρια μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουπόνι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής του. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν εξαργυρώνεται και δεν επιδέχεται αλλαγής σε προϊόν.
5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.kordasoil.gr να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή ακόμη και να τον ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.
6. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχοντας δέχεται να εγγραφεί στη λίστα ενημερωτικών e-mail της Διοργανώτριας Εταιρείας. Διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα μετά τη λήψη του πρώτου ενημερωτικού μηνύματος που θα λάβει, στο σχετικό πεδίο που θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα.
7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των παραπάνω όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.