Τι είναι βακτηριακή μόλυνση του πετρελαίου κίνησης

Στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργούνται μικροοργανισμοί που επιμολύνουν το καύσιμο και ονομάζεται βακτηριακή μόλυνση οι μικροοργανισμοί αυτοί συχνά ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν αποικίες οι οποίες εμφανίζονται σαν μία κολλώδη λάσπη.

Γιατί προκαλείται βακτηριακή μόλυνση στο πετρέλαιο

Γιατί το Diesel συγκρατεί τη φυσική υγρασία που συναντά στις δεξαμενές αποθήκευσης και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων. Αυτή η υγρασία τρέφει τα βακτήρια και τα βοηθά να αναπτυχθούν.

Τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει στον κινητήρα σας

Η λάσπη που δημιουργείται από την μικροβιακή μόλυνση είναι εξαιρετικά διαφορετική και οδηγεί σε φθορά των εξαρτημάτων του κινητήρα. 'Oταν προσκολλάται κάποιο κομμάτι της φράζουν τα φίλτρα του κινητήρα. Τα προβλήματα αυτά εκδηλώνονται αρχικά με αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου με διακοπές στη λειτουργία του κινητήρα και στη συνέχεια με οριστική βλάβη στο όχημα.

Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται βιοκτόνα

Τα βιοκτόνα που συχνά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της βακτηριακής μόλυνσης ακόμα και αν εξοντώσουν τους μικροοργανισμούς δε διαλύουν την αποικία, οπότε η λάσπη που έχει δημιουργηθεί πάλι θα φράξει τα φίλτρα όταν αποκολληθεί κάποιο κομμάτι της.

Δρουν όπως τα αντιβιοτικά κάνοντας τα βακτήρια πιο ανθεκτικά οπότε μετά από λίγο τα βιοκτόνα δεν μπορούν πλέον να τα σκοτώσουν.

Είναι ισχυρά τοξικά δηλητήρια επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον απαιτούνται προστατευτικά ρούχα και ειδικές διαδικασίες για την άδεια μπουκάλια οι οποίες δεν ακολουθούνται πάντα με αποτέλεσμα πιθανές σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.